Referater

Startside Op

 

Indholdsfortegnelse
Nyheder / aktuelt
Interesser
Pileflet
Andre Links
Handelspladsen

Natur

Opslagstavlen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her finder du mig:

 

 

Planlægningsmødet november 2007  vedr.  aktiviteter 2008:

Rigtig godt nytår til jer allesammen!

Jeg beklager, at jeg ikke har fået folderen færdig endnu. Men den er på vej.  Lige en række datoer på forhånd, stort set som aftalt på planlægningsmødet i november 2007.  Vi fletter på Friskolen, som vi plejer, og starter kl. 9.00

19.01.2008 - OBS - det er med lidt kort varsel, men jeg håber, det går. Der er foreløbig 3-4 tilmeldinger. Jeg kan desværre ikke komme.

Lørdag d. 16/2-2008:

Lørdag d. 18/3-2008: (invitere andre flettere fra Fyn)

Lørdag d. 26/4-2008:

Lørdag d. 3/5-2008:  (Pilens dag - hvor ?)

Søndag d. 18/5-2008:  Vi fletter på Nyhavegaard.  Aftalt at vi kan flette med gæsterne, f.eks. blomsterstativer eller Ninsenkurve. 

Week-end-kursus d. 7-8 juni 2008: Kursus med Ane Lyngsgaard - meddelelse om tilmelding udsendes senere.  Tema:  Organiske kurve, eller åbne tasker. Hanne vil gerne have tilbagemelding om hvad der er tilslutning til. Hanne er vild med tasker, men man lærer meget teknik ved at flette en organisk kurv.

13-15 2008 juni Dyrskue - er der nogen, der allerede nu kan sige, om de har lyst til at deltage? Der var nogle stykker som deltog sidste år, samt nogle fra Otterup, Vestfyn og Fredericia. Hanne har fået brev, hvor de beder om en uforpligtende forhåndstilmelding.

Week-enden 16-17-18/8-2008: Pilefestival på Moesgaard v/Århus.

Week-enden 13-14/9 -2008  Kursus med Solvejg Langballe -  hun foreslår, at vi laver noget i bark.  Spændende!  Så skal vi lade noget pil stå til maj/juni, høste det, lave et enkelt snit på langs i rodenden og trække barken af i eet stort stykke.  Det må prøves .......

Lørdag d. 4/10-2008:

Lørdag d. 15/11-2008:

Evt. d. 6.12.2008 til et kort planlægnings/julehyggetræf.                                                   

Hanne:

Så kan I sætte X i kalenderen - forhåbentlig ser vi så mange af jer som muligt til flettedagene og de andre arrangementer. Det på planlægningsmødet til, at der kan blive god tilslutning til diverse aktiviteter i løbet af året - det glæder mig meget.  Det er nu hyggeligst at være flere afsted.

Folderen tilsendes når den er klar. Lisbeth afstemmer datoerne med skolen, så vi er sikre på at der er plads.

Husk som sædvanlig tilmelding Hanne ved hvem og hvor mange der kommer og for at man ikke kører forgæves hvis det undtagelsesvis skulle være aflyst.


 

Planlægningsmødet vedr. 2007 afholdt d. 25. november 2006:

Datoer:  for næste års flettedage blev fastlagt, se folder.  Vi har valgt at sende den ud til alle pr. post, da ikke alle har e-mail-adresse.

De af Jer som har e-mail-adresse kan også folderen elektronisk, så kan I printe flere ud efter behov.

Kurser: Vi drøftede, hvilke kursusholdere vi kunne tænke os i år - vi var enige om, at 2 kurser er passende. Rona har efterfølgende talt med kursusholderne og har aftalt følgende datoer:

bullet

24.-25. marts:            Jette Mellgren.  Afholdes på Galleri Galschiødt, Næsby. Bilag sendt ud til medlemmer.

bullet

15.-16. september:   Anne Folehave.  Kurset afholdes i Revninge, og temaet fastlægges senere. I får separat    brev ud om tilmelding.

Flettekredsmøde i Fredericia:

Rona og Eli deltog i mødet først i november.  Det handlede i år meget om at synliggøre, at Pileforeningen har 10-års jubilæum i 2007.  Det markeres bl.a. med "Pilens dag" d. 12. maj, hvor der vil være flettearrangementer over hele landet.

Det blev foreslået, at nogen a os fletter nogle gamle kurve fra Husflidsskolens museum op.  Desværre er museet ved at flytte, og alt er pakket ned.  De vil dog gerne have et samarbejde med os senere, blandt andet i forbindelse med nogle arbejdende værksteder. (Eli - Rona - Lene - Katrine og Hanne blev noteret som interesserede - andre kan henvende sig til Hanne)

Vi skal altså alle lægge hovederne i blød for at finde et sted til den 12. maj - passende i størrelse og tilgængelighed, hvor vi kan være lidt udenfor, lidt indendørs i tilfælde af dårligt vejr, og hvor vi kan flette/udstille/fortælle om vores hobby.  Vi håber, at så mange som muligt sætter kryds i kalenderen den dag.

Flettedagen i Kølstrup holder vi ikke i år.  Traditionen kan tages op igen til næste år.

Tilmelding til vores flettedage: Nu, hvor Rona ikke lægger pil i blød til os mere, er det ikke nødvendigt med tilmelding i så god tid.  Men I skal stadig tilmelde jer (nu hos Hanne), da Hanne skal sørge for aflysninger til de andre og til skolen, hvis der er for få deltagere.  Tilmelding senest 5 dage før, tak, så vi ved, hvad vi har at rette os efter.

Selvhøst hos Rona:   Ronas datter og svigersøn har solgt gården.  Rona vil gerne have en hånd til med lidt pil til sig selv, og derudover har hun selvhøst til 15 kr./kg. Ring og aftal tidspunkt med Rona, eller bare mød op.

Tak til Revninge Friskole:  Vi vil gerne give skolen et fuglefoderbræt for at huse os. Vi aftalte på mødet, at vi fletter det som stafetflet på den første flettedag i 2007.  Lene sørger for en bund og for at lægge pil i blød.

Økonomi:  Vi bibeholder det årlige beløb på 50 kr. til administration.  Rona har overdraget den lille kassebeholdning til Hanne.

Medlemslisten: De medlemmer, som ikke er dukket op k 2006, bliver slettet som medlemmer, medmindre de har aftalt andet med os. Ønsker de medlemskab senere, skal de ikke betale 200 kr. igen.

Listen er udsendt til medlemmerne.  Evt. ændringer bedes meddelt til Hanne.

Udstilling på Silkeborg Bad:  Vi opfordrer alle, som har lyst til at indsende kurve til udstillingen på Silkeborg Bad i perioden 26.05 - 19.08.2007.  Det er en censureret udstilling - det kunne være spændende at få bedømt sine ting.  Se nærmere på Pileforeningens hjemmeside.

Runde Tårn: Der er også udstilling i Runde Tårn 23.03 - 22.04.2007, hvor det ypperste af dansk pileflet vises. Forhåbentlig er der mange, som er interesseret i at se disse udstillinger?  Der kunne evt. arrangeres samkørsel.

Pilefestival på Moesgaard, 15-19.08.2007: Hvem har lyst til at deltage i år?  Og hvad vil vi byde ind med?  Sidste års stafetflet var en god oplevelse, men vi fik ikke drøftet Festival ved dette planlægningsmøde. Vi tager det op ved vores kommende møder.   En opfordring til de nye om at give en hånd med og være en del af dette inspirerende arrangement. Pileforeningen kan altid bruge ekstra hjælpere, f.eks. også til en køkkentjans.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt  Eli, Rona, Lene eller Hanne de har været med i flere år.

Rona stopper som kontaktperson:  Efter mange år ved "roret" har Rona valgt at stoppe som kontaktperson.  En stor tak til Rona for den kæmpe indsats, du har lagt i Flettekredsen. Du har været en indsjæl, og du har lagt mange timer i arbejdet.  Vi ønsker god vind fremover - og bare rolig:  du slipper ikke for at få opgaver!

Jeg,  Hanne, fortsætter nu som kontaktperson: Der er dem, som helst fletter selv, og dem, som "farer rundt" til alt muligt. Der er de nye, og der er de "garvede". Der er dem med alle idéerne, og dem, som helst fletter de traditionelle ting. Der er plads til alle. Vi er forskellige som flettere og som mennesker, men vi har alle glæden ved pil til fælles.  Jeg vil bestræbe mig på, at flettekredsen skal køre videre i samme gode ånd som hidtil, men hensyntagen til alle.

Jeg vil gerne vide, om der er nogen af jer, som er interesseret i at deltage, hvis jeg bliver ringet op om nagle arrangementer - det kan være småkurser, demonstrationer, udstillinger, hvad ved jeg.  Der er også af og til brug for nogen til bare at gå til hånde, lave kaffe, sælge. Jeg kan nævne Håndarbejdsmessen i Fredericia i oktober 2006, hvor der var 7000 besøgende over weekenden.  Dér var der brug for ALLE hænder!  (Et arrangement med deltagelse af 4-5 flettekredse - spændende).

Desuden vil jeg gerne vide, hvem af jer der grerne vil have materiale fra flettekredsen på mail i stedet for pr. post - send venligst en mail til mig ( hjk_Jakobsen@hotmail.com ) Så kan vi spare portoen, og det er lettere og hurtigere.

Tak for mange hyggelige pilestunder i 2006!

Mange julehilsner og ønsker om et rigtigt godt Nytår til alle.

Hanne

 

   

 

 

 

 

horizontal rule

 

Planlægningsmødet vedr. 2006 afholdt december 2005:

Flettedagene:   

Stafetkurv:  På flettedage skiftes vi til at flette på en kurv.  Kurven sættes til salg.

Enkelte flettedage bliver i Skellerup -   OBS  læs planen omhyggeligt......

Prøveordning:  Tag en gæstefletter med og sørg selv godt for vedkommende.  Også en god måde at få flere at flette sammen med.  OBS  husk at give Rona besked - så der bliver lagt rigtigt i blød.....

Pilefestival 2006:

Flettekredsen vil gerne være med og styre en aktivitet.  Tema er stafetkurve, som flettes til Pileforeningen.  Tilmelding som f.eks. til Kæmpekurven i 2005.  Kurvene kunne indgå i 10 årsjubilæet, evt. ved salg. Hvem vil være med 3. week-end i august?  en dag eller begge dage -  kontakt Eli 66 15 33 61 eller torpvej8a@ofir.dk

Kurser:

Årets kurser bliver i april (Helle Schaumann - organiske kurve?) og september (Anne Folehave - katalansk bund).  Tilmelding efter "Først til mølle" - men ingen har fortrin, fordi kurserne først gives fri til tilmelding fra en dato, som fremgår af årskalenderen.  Kursustilmelding frigivet pr 5/1-2006.

Aktive flettere:

Pileflettere er populære som arbejde udstilling.  Har du lyst til at være med i den lille flok, der tager ud og fletter på bl.a. planteskoler, så ring til Rona.

Flettekredsen underviser:

Hvis vi spørges om undervisning en anden gang, skal vi være opmærksomme på ikke at støde ind i problemer med antal tilmeldte, fremmødte og mængden af pil.....

Høst:

Som i kan se i folderen har jeg sat et par dage af til høst, da jeg stadig ikke kan høste selv, og pilen skal jo ned, håber på stort fremmøde!  I er også velkomne andre dage, bare ring og snak med mig.

OBS  Ronas pil er beskadiget og kan nok ikke bruges til så meget,  men hvis man kan bruge den til f.eks. hegn e.l.  er man velkommen til at tage den med hjem efter aftale med Rona......

horizontal rule

 

Planlægningsmøde i Fyns Flettekreds d. 21. november 2004:

Deltagere: Vicki, Flemming, Peter, Britta, Frans, Anne, Lene R, Hans Jørgen, Inger, Eli, Hanne (referent)

Rona havde givet papirer m.v. til Hanne, da hun stadig har problemer med ryggen og ikke havde mulighed for at komme til mødet.
Vi havde som sædvanlig et hyggeligt møde med en masse god snak.

1. Datoer til kalenderen samt arrangementer:
Vi har fastlagt følgende flettedage (i Revninge, hvis andet ikke er angivet) / (husk !! tilmelding 3 uger før til Rona, så hun kan lægge pil i blød)

15. januar 2005 (NB! vi aftalte 22/1, men den dag er der et andet arrangement på skolen)

5. marts. Tema: Tatza kurve for dem , som har lyst - giv venligst besked ved tilmeldingen, om du vil være med, så der kan blive lagt pil i blød specielt til denne type kurve. Flemming/Lene R. og Peter hjælper os.

16. april    Kursus for de tilmeldte.

7. maj - Vi fletter på Nyhavegård.

29. maj Flettedag for Fynboer, Kølstrup. Rona inviterer flettekredsen i Tarup, og Hanne har kontakt til en gruppe flettere på Nordfyn.
Hanne skriver et indlæg til Pilebladet for at gøre opmærksom på arrangementet. Flemming kan levere billedmateriale. Det kan være svært at finde præstegården i Kølstrup - vi må forklare det i indbydelse/opslag, evt. et lille kort.

11-12 juni 2005: Pilefestival på Sjælland (ved Holbæk). Det er jo lidt dyrt at komme over Bæltet, men hvis vi er nogle stykker, vil det være fint. Flemming har før været med - ring til ham, så vil han evt. koordinere.

Sommer-flet:
Der var stemning for, at vi også fletter i sommermånederne. Forslag til en weekend i juni/juli (f.eks. 18-19 juni eller 2-3 juli)
Hanne indhenter information om mulighederne for et weekendkursus hos Henrik Kaag på Bjørnø for de, som kunne have lyst til det. Ellers kan vi mødes, evt. privat i haven hos nogen (bl.a. har Vicki også mulighed for, at vi kan være inden døre). Dette aftaler vi senere.

20-21 august 2005:
Opsætning fredag d. 19 august. Pilefestival på Moesgaard. Vi har en stand for flettekredsen, hvor vi kan sælge vores ting, og hjælper også rundt om på festivalen. En meget hyggelig weekend - kan varmt anbefales!

3.-4. september: Kursus med Agnete Diemer. Der var meget stemning for at gentage kurset i åben fransk, da mange af os ikke var med på det første kursus. (Rona har efter mødet kontaktet Agnete mht. dato). Tilmelding til Rona - flere af os, som var til stede på planlægningsmødet, blev skrevet på deltagerlisten med det samme.
(efterskrift Hanne: Rona fortæller, at det første kursus i Åben Fransk var temmelig frustrerende - det er en meget svær teknik at lære, og kurset var faktisk for kort. Der gik alt for meget tid med at snitte pil, og resultaterne stod slet ikke mål med anstrengelserne. Så måske skulle vi tage emnet op til vurdering igen? Det kan vi tale om i det nye år - i hvert fald har Agnete sat X i kalendere, så kan vi se, hvad vi finder ud af. Agnete har i øvrigt fået flettekredsens adresseliste af Rona og sender noget materiale om hendes kurser ud til hver enkelt)

8. oktober-2005

19. november-2005

2. Lokaler:
Vi skal alle sammen huske at passe på tingene på skolen - husk en klud til at lægge under dine ting, når du fletter, så vi ikke ridser bordene!

Lisbeth spørger på skolen, om de kan bruge endnu en hytte, eller måske noget andet i pil, som tak fordi vi må låne lokalerne. (Efter mødet: Skolen vil gerne have en hytte mere. Vi aftaler nærmere ved de første flettedage i det nye år.)

3. Høst hos Rona:
Rona har hårdt brug for assistance med pilehøsten i år, da hun selv er ukampdygtig. Alle er meget velkomne til bare at møde op i det omfang de har tid, lyst og lejlighed - vi går i gang umiddelbart efter jul. Vi tager selv madpakken med i år, Rona giver kaffen. Vi blev enige om at sætte nogle datoer, hvor man så kan være sikker på, at der er andre: 27/12-2004 starter Eli, Lene R, Britta, Frans og Hanne.
8.-9.-2005 - denne weekend har foreløbig Anne, Lisbeth, Frans og Brita meldt sig.
Rona siger, at vi hjertens gerne må møde op, når vi kan, og give en hånd. Hun har ikke noget imod, hvis vi går i marken alene. Det er måske nemmere for nogen at tage en tørn et par timer en gang imellem, så vi er velkomne til bare at dykke op, også uden aftale. Eller aftal evt. indbyrdes at komme samme dag.
Medbring selv saks.
Sorteringen aftaler vi med Rona (Vi talte om op mødet, at Rona altid er rigtig god til at sortere, så det er virkelig førsteklasses pil, vi har med at gøre, når vi skal flette. Dejligt!)
Rona vil gerne have en tilkendegivelse af, cirka hvor meget vi har mulighed for at hjælpe, da hun ellers må finde alternativer.

4. Hvem kan undervise/demonstrere?
Rona bliver af og til kontaktet af nogen, som skal bruge en underviser eller en til at demonstrere pileflet. Derfor vil hun gerne vide, hvem af os hun kan kontakte (der blev lagt en seddel frem, så folk kunne skrive sig på, men den blev ikke brugt. Kontakt derfor selv Rona, hvis du er interesseret.)

5. Medlemslisten
Adresselisten blev lagt frem, og der blev skrevet mail-adresser på hos nogle. Der der andre ændringer, som I ikke har meddelt Rona i årets løb, kontaktes Hanne (65 38 15 06), som reviderer listen.
Et par medlemmer har ikke været der hele 2004 og har ikke givet lyd fra sig, Rona kontakter dem for at høre, om interessen stadig er der, eller om andre kan få deres plads.
Ellers er alle medlemmer - mere eller mindre - aktive og fortsætter i Flettekredsen.

6. Folder
Laila redigerer folderen for 2005.

7. Julen nærmer sig
Lisbeth havde købt glögg og æbleskiver, som vi hyggede os med om eftermiddagen.
Rigtig glædelig jul til alle med tak for nogle gode flettetimer i 2004 og forhåbentlig endnu flere i 2005.

Hanne

PS - Rona spørger, om det var en ide med endnu et kursus i foråret ??
Kontakt Rona, hvis du er interesseret, så ser vi, hvad vi finder ud af.